Vabimo vas na vodeni ogled po Ahčinovih stalnih razstavah v Menačenkovi domačiji in v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale. Pot bomo pričeli v domačiji s predstavitvijo dela in življenja izseljenskega umetnika ter ogledom stalne zbirke in jo nato nadaljevali v bližnjem kulturnem domu z ogledom Ahčinove galerije. Po poti bo vodila kustosinja Katarina Rus Krušelj.

90 minut / zbor v Menačenkovi domačiji / prijave sprejemamo na menacenk@kd-domzale.si ali 01 722 50 50 (KDFBD) / vstop prostSVETOVNI DAN IZSELJENCEV: PO POTI KIPARJA FRANCETA AHČINA V DOMŽALAH

vodeni ogled
Nedelja, 17. 11. 2019
ob 11:00h vstop prost
Menačenkova domačija

SVETOVNI DAN IZSELJENCEV: PO POTI KIPARJA FRANCETA AHČINA V DOMŽALAH

Vabimo vas na vodeni ogled po Ahčinovih stalnih razstavah v Menačenkovi domačiji in v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale. Pot bomo pričeli v domačiji s predstavitvijo dela in življenja izseljenskega umetnika ter ogledom stalne zbirke in jo nato nadaljevali v bližnjem kulturnem domu z ogledom Ahčinove galerije. Po poti bo vodila kustosinja Katarina Rus Krušelj.

90 minut / zbor v Menačenkovi domačiji / prijave sprejemamo na menacenk@kd-domzale.si ali 01 722 50 50 (KDFBD) / vstop prostvodeni ogled
Nedelja, 17. 11. 2019
ob 11:00h vstop prost
Menačenkova domačija
V tokratni delavnici bomo izdelali puhasto maslo za telo, ki nežno poboža kožo ob nanosu in kremni deodorant brez antiperspirantov. Kaj pa, če nimam tako natančne tehtnice in ustreznih pripomočkov za izdelavo izdelkov doma? Skrbi so odveč, saj je delavnica prilagojena na uporabo pripomočkov povprečnega gospodinjstva!

3 ure / kotizacija: 15 € / št. udeležencev omejeno / obvezne prijave sprejemamo do 22.11. na e-naslov info@kd-domzale.si  ali 01-722 50 50 (Kulturni dom Franca Bernika Domžale). 


DELAVNICA NARAVNE KOZMETIKE

delavnica
Sobota, 30. 11. 2019
ob 16:00h
Menačenkova domačija

DELAVNICA NARAVNE KOZMETIKE

V tokratni delavnici bomo izdelali puhasto maslo za telo, ki nežno poboža kožo ob nanosu in kremni deodorant brez antiperspirantov. Kaj pa, če nimam tako natančne tehtnice in ustreznih pripomočkov za izdelavo izdelkov doma? Skrbi so odveč, saj je delavnica prilagojena na uporabo pripomočkov povprečnega gospodinjstva!

3 ure / kotizacija: 15 € / št. udeležencev omejeno / obvezne prijave sprejemamo do 22.11. na e-naslov info@kd-domzale.si  ali 01-722 50 50 (Kulturni dom Franca Bernika Domžale). 


delavnica
Sobota, 30. 11. 2019
ob 16:00h
Menačenkova domačija
Odprto: torek – petek od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 19.00, sobota od 10.00 do 12.00

»Glina, zakaj te spoštujem? Ker mi nudiš neskončne možnosti sanjarjenja, ustvarjanja, sproščaš in hraniš, ker ne postavljaš meja, ne zahtevaš pa vendar daješ..., imaš širino in ustvarjaš zgodbe in spomine!«

SABINA KREMŽAR PANČUR: Pravljica v glini

Razstava jaslic in ročno poslikane keramike
Torek, 03. 12. 2019
ob 18:00h odprtje razstave
Menačenkova domačija

SABINA KREMŽAR PANČUR: Pravljica v glini

Razstava jaslic in ročno poslikane keramike
Odprto: torek – petek od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 19.00, sobota od 10.00 do 12.00

»Glina, zakaj te spoštujem? Ker mi nudiš neskončne možnosti sanjarjenja, ustvarjanja, sproščaš in hraniš, ker ne postavljaš meja, ne zahtevaš pa vendar daješ..., imaš širino in ustvarjaš zgodbe in spomine!«
Torek, 03. 12. 2019
ob 18:00h odprtje razstave
Menačenkova domačija

Menačenkova domačija

Menačenkova domačija, Cankarjeva 9, Domžale

V muzejski hiši sta na ogled stalni razstavi o kmečko-obrtniški družini in kiparju Francetu Ahčinu. V programski sezoni oktober - junij so se zvrstijo občasne mesečne razstave in drugi dogodki.

Ostala ponudba: vodeni ogledi, tematska vodenja in delavnice za vrtčevske, osnovnošolske in srednješolske skupine, najem razstavnega prostora.

Odprta v času razstav: od torka do petka od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 19.00, ob sobotah od 10.00 do 12.00; ob praznikih, nedeljah in ponedeljkih zaprto

Za skupine (več kot 10 oseb) po dogovoru tudi izven časa odprtosti.
Vstop v domačijo in na razstavo prost, dodatna ponudba plačljiva.

Informacije: menacenk@kd-domzale.si ali 01 / 722 50 50.

Vljudno vas prosimo, da za parkiranje svojih avtomobilov uporabite parkirni prostor KD Franca Bernika Domžale ali domžalskega pokopališča.


THE MUSEUM HOUSE MENAČENKOVA DOMAČIJA

Museum house Menačenk Home in Domžale is closed from June to October 2019.
In this time special schedules may be arranged for groups notifying us in advance.
For more information, you may contact by phone: +386(0)1 722 50 50 (Culture Center Franc Bernik Domžale), or by email: info@kd-domzale.si.

Open during exhibitions: Tuesday-Friday 10-12 a.m. and 17-19 p.m., Saturday 10-12 a.m. Closed on Sundays, Mondays and Holidays.
No entrance fee during open hours.

Guided tours for groups can also be arranged outside open hours (an announcement one week before the visit). Entrance fee is 1 €  per adult and 0,5 € for children.

Post Adress: Kulturni dom Franca Bernika Domžale, Ljubljanska cesta 61, SI-1230 Domžale
E-mail: menacenk@kd-domzale.si / Phone: +386 1 722 50 50
www.kd-domzale.si

  Menačenkova domačija v Domžalah razpisuje:

7. LIKOVNI NATEČAJ »LETO 2018 – LETO KULTURNE DEDIŠČINE«

Rezultati 7. likovnega natečaja »Leto 2018 – Evropsko leto kulturne dediščine« na tej povezavi.

Tokratni likovni natečaj se bo vsebinsko posvetili aktualni temi, ki v letu 2018 praznuje raznolikosti in bogastva evropske kulturne dediščine. Cilj te pobude je izboljšati ozaveščenost o evropski zgodovini ter okrepiti občutek evropske identitete. Ozrli se bomo v domače kraje – v Domžale in okolico, ki nudi poglede na najrazličnejše arhitekturne bisere, tako ohranjene kot propadajoče. Pričakujemo slike, risbe, grafike, reliefe s podobo nepremične kulturne dediščine na področju Občine Domžale.

Izpolnjene prijavnice. sprejemamo do 14. januarja 2018 na poštni naslov KD Franca Bernika Domžale, Ljubljanska 61, 1230 Domžale (s pripisom: Za likovni natečaj v Menačenkovi domačiji 2017) ali na e-naslov menacenk@kd-domzale.si. Prijavnica je dostopna tudi na www.kd-domzale.si (zavihek Menačenkova domačija).

Likovni natečaj bo potekal od 15. januarja do 15. februarja 2018. Odprtje razstave v okviru razpisanega natečaja bo v začetku marca 2018 v razstavišču Menačenkove domačije v Domžalah.

PRAVILA NATEČAJA:
• Na likovnem natečaju lahko sodelujejo:
o posamezne ustvarjalke in ustvarjalci iz Domžal in okolice
o člani/ce likovnih društev iz Domžal in okolice
• Na likovnem natečaju lahko sodelujejo avtorji/ice, ki so starejši od 18 let in se bodo prijavili s priloženo prijavnico do 14.1.2018.
• Vsak avtor/ica nastopa z enim avtorskim (originalnim) likovnim delom.
• Sprejeli bomo 30 likovnih del. V primeru več prispelih, bo strokovna komisija opravila predizbor.
• Likovno delo naj vsebuje podobo ali detajl nepremične kulturne dediščine v Občini Domžale. Za lažje raziskovanje domžalske arhitekturne dediščine vas vabimo, da si informacije o njej pridobite na spletni strani www.rkd.situla.org (Register kulturne dediščine v Sloveniji). Vpogled v register ni pogoj, je predlog.
• Tehnika prijavljenega likovnega dela: risba, slika, grafika, relief, mešane tehnike.
• Format likovnega dela: minimalna velikost 30 x 40 cm in maksimalna 50 x 70 cm vodoravno ali navpično. Zaradi skladne vizualne podobe skupinske razstave mora avtor/ica poskrbeti za primeren okvir likovnega dela, opremljen s sistemom za obešanje, oz. primerno rešitev za razstavljanje kiparskega dela.
• Način označitve prijavljenega likovnega dela: na hrbtni strani čitljivo zapišite vašo poljubno petmestno šifro in poleg prilepite zaprto kuverto z napisano isto šifro, v kuverti pa čitljivo zapišite naslednje podatke:
o ime in priimek avtorja
o naslov likovnega dela
o tehnika
o datum nastanka
o točen poštni naslov
o kontakt (telefon, e-pošta)
o naziv likovnega društva (če ste član, članica)

• Rok za oddajo del je: od 15. januarja do 15. februarja 2018. Likovna dela lahko ustrezno zapakirana in označena oddate v Menačenkovi domačiji, Cankarjeva 9, Domžale, v odpiralnem času (ob času odprtja razstav): od torka do petka od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 19.00, ob sobotah od 10.00 do 12.00 (razen od 29.1. do 6.2.2018, ko je domačija zaprta). Ali pa jih ustrezno zapakirana in označena pošljete na naslov KD Franca Bernika Domžale, Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale, s pripisom: Za likovni natečaj v Menačenkovi domačiji 2017. Strošek poštnine krijete sami.
• Prispela dela bo ocenila tričlanska strokovna komisija, ki bo opravila izbor za razstavo in nagrade. Odločitve komisije so dokončne.
• Kriteriji ocenjevanja: avtorski likovni izraz, izvedba likovne tehnike, izvirnost motiva. Prednost bodo imela novo nastala avtorska (originalna) dela.
• Rezultati bodo objavljeni na spletni strani www.kd-domzale.si, zavihek Menačenkova domačija.
• Nagrade za najboljše ocenjeno likovno delo s strani strokovne komisije:
o prva nagrada: samostojna avtorska razstava v Menačenkovi domačiji v programski sezoni 2017/18 in darilo, ki ga podarja sponzor natečaja.
o 2. – 5. nagrada: darila podeljuje sponzor natečaja.

Pokrovitelj natečaja je Art Ljubljana d.o.o., Trgovina z umetniškim materialom.
• Likovna dela po končani razstavi vračamo.
• Za poškodbe ali odtujitve likovnih del, do katerih bi lahko prišlo v času natečaja in razstave, ne odgovarjamo.
• Z udeležbo na natečaju avtorji potrjujejo, da se strinjajo z zgoraj opisanimi pogoji za sodelovanje na našem likovnem natečaju.
Dodatne informacije na elektronskem naslovu: menacenk@kd-domzale.si ali 01/722 50 50. Vabimo vas tudi, da sprotne informacije spremljate na naši spletni strani www.kd-domzale.si (zavihek Menačenkova domačija).

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!
Domžale, 13.12.2017Prijavnica na 7. likovni natečaj.


6. LIKOVNI NATEČAJ »PORTRET«

Našemu javnemu pozivu ste se s 38 likovnimi deli odzvali ustvarjalke in ustvarjalci iz likovnih društev v Domžalah, Mengšu, Radomljah, Trzinu ter posamezniki. Tudi letošnji odziv je bil nad pričakovanji, kljub temu smo izpustili predizbor, tako da bodo na razstavi razstavljena vsa prispela dela. Izbor prispelih likovnih del natečaja je opravila strokovna komisija v sestavi akad. slikarja Janeza Praprotnika, akad. kiparja Romana Kosa in dipl. lik. pedagoginje Lučke Berlot. Pri ocenjevanju natečajskih del so upoštevali izvirnost likovnega izražanja, motiva ter tehnične izvedbe. Nagrajena likovna dela so dela z največ zbranimi točkami.


1. nagrada: DANICA ŠRAJ, Avtoportret, akril, 2017
samostojna avtorska razstava v Menačenkovi domačiji v programski sezoni 2017/18 in darilni bon v vrednosti 50 €, ki ga podarja Art Ljubljana, d.o.o., Trgovina z umetniškim materialom;

2. nagrada: MARCELA KOPITAR, A ti to resno, stari?, pastel, 2017
darilni bon v vrednosti 50 €, ki ga podeluje Art Ljubljana, d.o.o., Trgovina z umetniškim materialom;

3. nagrada: IDA REBULA, Bralka, akril, 2015
darilni bon v vrednosti 50 €, ki ga podeluje Art Ljubljana, d.o.o., Trgovina z umetniškim materialom.

Priznanja prejmejo:
Alojz Burja, Breda Cerar, Štefan Cerar, Nana Guberinič, Brane Murko, Silvester Zdovc.

Prosimo vas za prisotnost na odprtju razstave, da lahko predstavimo vse sodelujoče letošnjega likovnega natečaja ter podelimo nagrade in priznanja!

Hkrati vas obveščam, da bo v času odprtja predstavitev slikarskega materiala, ki ga je posebej za ta dogodek pripravil pokrovitelj našega likovnega natečaja Art Ljubljana, d.o.o., Trgovina z umetniškim materialom.

Likovna dela lahko prevzamete zadnji dan razstave 28. marca od 17.-19. ure in 29. marca od 10. - 12. ure.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav!
Katarina Rus Krušelj, kustosinja
KD Franca Bernika Domžale

Domžale, 27.2.2017


5 LIKOVNI NATEČAJ "AKVAREL"

Akvarel kot ustvarjalni izziv

V letošnjem že 5. likovnem natečaju v Menačenkovi domačiji smo sodelujočim ljubiteljskim ustvarjalcem iz Domžal in okolice predstavili akvarel kot ustvarjalni izziv, v katerem smo dali prednost predvsem tehnični izvedbi. Našemu javnemu pozivu so se s 33 likovnimi deli odzvali ustvarjalke in ustvarjalci iz likovnih društev v Domžalah, Mengšu, Radomljah, Trzinu in posamezniki. Tudi letošnji odziv sodelujočih je bil nad pričakovanji, tako številčno kot tudi po zadovoljivi likovni izvedbi. Izbor prispelih likovnih del natečaja je opravila strokovna komisija, ki je pri ocenjevanju upoštevala izvirnost likovnega izražanja in izvirnost motiva. Najboljša dela so bila na odprtju natečajske razstave 8. marca 2016 nagrajena s priznanji in nagradami, ki jih prispevalo podjetje Art Ljubljana, d.o.o., Trgovina z umetniškim materialom, medtem ko je ustvarjalki Miri Jarc z likovnim delom, za katerega je zbrala največ točk, omogočena tudi samostojna avtorska razstava v novi programski sezoni. Drugo mesto sta si delili ustvarjalki Angela Dovžan in Veronika Strašek. Priznanja so prejeli Joži Anžin, Irena Gradišnik, Vanda Grilc, Nana Guberinič, Dušan Klopčič, Brane Murko, Ana Rajer, Ida Rebula, Veronika Židanek in Tatjana Žmavc. Izbor nagrajenih akvarelov ni bil lahko delo, vsaj je vsako delo posebno na svoj način in je vanj vloženega veliko ustvarjalnega napora. Pokrovitelju natečaja in vsem sodelujočim se zahvaljujemo za večletno korektno sodelovanje pri naših likovnih natečajih, kajti brez njih jih ne bi uspešno izvedli. Drugo leto pa se zopet vračamo z novim likovnim izzivom!

Katarina Rus Krušelj, kustosinja
vodja programov v Menačenkovi domačiji
Kulturni dom Franca Bernika Domžale

Domžale, 29.2.2016
 
November 2019
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30