Knjige Franca Bernika

PREDSTAVITEV PROJEKTA PONATISA KNJIG FRANCA BERNIKAV letu 2019 smo pod okriljem Kulturnega doma Franca Bernika Domžale pričeli s pripravo projekta ponatisa knjig Franca Bernika. Že dlje časa je v Domžalah tlela zamisel, da se pristopi k ponovnemu ponatisu Bernikovih temeljnih knjig o naši preteklosti, saj je ohranjenih le še peščica izvodov teh del. 

Po številnih pobudah, med drugim Jožeta Oberwalderja in Tomaža Jarca, se je jeseni 2019 zbral uredniški odbor, ki ga sestavljajo župnik Župnije Domžale Klemen Svetelj, zgodovinar mag. Blaž Otrin, sodelavka na področju muzejske dejavnosti Katarina Rus Krušelj, knjigovez Tomaž Jarc, sodelavec Janez Ivan Kastelic, oblikovalec Marjan Kocjan in Cveta Zalokar kot predsednica. Uredniški odbor je pripravil vsebinski in terminski načrt ter finančen obseg projekta in ga predstavil ter zanj pridobil tudi podporo pri Občini Domžale in njenem županu Toniju Dragarju.

Tako smo v obdobju med leti 2020–2022 pripravili izdajo in ponatis vseh treh kronik, pri čemer smo se odločili, da jih bomo izdali v enotni in delno posodobljeni ter tehnično kvalitetnejši knjižni obliki. Začeli smo s ponatisom Zgodovine fare Domžale 1 (ta je izšla v aprilu 2020), ki mu sledita Zgodovina fare Domžale 2 (izšla decembra 2020), v letu 2021 pa Zgodovina fare Domžale 3 in 4. knjiga strokovnih prispevkov z naslovom Bernik in njegove Domžale različnih avtorjev, ki so podrobneje predstavili življenje in delo Franca Bernika. Seveda kronike in zadnja knjiga razprav niso posvečene zgolj cerkvenemu življenju, pač pa je v njih zabeleženo celotno življenje tistega časa, kot tudi zgodovina našega mesta v prvi polovici 20. stoletja in širše.

Bernikova Zgodovina fare Domžale, ki je izšla leta 1923 v nakladi 1000 izvodov in je zajela obdobje razvoja kraja med leti 1908 in 1923, je naletela na izjemno ugoden sprejem in bila hitro razprodana. V tem je marsikaj simbolnega, saj tudi za ponatis Zgodovine fare Domžale 1, ki smo ga izdali sredi burnega obdobja pandemije v marcu 2020, lahko zatrdimo, da je bil deležen številnih pohval in mnoge navedel k ponovnemu razmisleku o svojih koreninah ter bliskovitem razvoju našega kraja. Pri tem se vse bolj kaže, kako velika je bila vsestranska vloga domžalskega župnika Franca Bernika. Bil je izjemen v mnogočem, nenazadnje je tudi edini župnik, ki je izdal kar 3 knjižna dela o svoji župniji.

Bernikova druga knjiga domžalske krajevne kronike z naslovom Zgodovina fare Domžale 2 je izšla leta 1939. Knjiga prinaša podroben in pregleden vpogled v celotno življenje in dogajanje kraja od leta 1923 dalje, na pestro cerkveno, društveno in zadružno delovanje, šolstvo, pa politično, gospodarsko in upravno življenje, avtor pa ne pozabi tudi na nesreče in vreme, posebno poglavje pa je namenjeno
tudi začetkom radio oddajnika. Vsekakor je največji dogodek opisovanega zgodovinskega časa z vidika domžalske krajevne kronike razglasitev Domžal za trg v letu 1923.

V mesecu marcu 2021 je izšla že tretja načrtovana knjiga. V Zgodovini fare Domžale 3 sta zbrana ponatis knjige iz leta 1925 o Bernikovih dognanjih, povezanih s preteklostjo in zgodovino tega prostora z naslovom Z nekdanje Goričice. Drugi del knjige pa je posebno dragocen, saj so prvič v tej knjigi izdani tudi Bernikovi zapisi, ki smo jih naslovili Fragmenti in prinašajo natis rokopisa kronike, ki jo je Bernik pisal med izgnanstvom v Ljubljani o dogajanju med drugo svetovno vojno v Domžalah – o tem težkem in krutem času, ki so ga zaznamovale tudi številne žrtve in tragični dogodki, ki jih je še posebno skrbno beležil. Vsekakor je knjiga še en kamenček v mozaiku obdobja, ki nam ga je Franc Bernik s svojo kroniko še bolj približal.

V decembru 2021 je izšla težko pričakovana četrta knjiga z naslovom Bernik in njegove Domžale, s podnaslovom O župniku Francu Berniku in Domžalah v prvi polovici 20. stoletja, v kateri je zbranih 20 različnih prispevkov o življenju in delu Franca Bernika, o njegovem času in dogodkih iz preteklosti, bogato pospremljenih z več kot 260 fotografijami, nekaterimi objavljenimi tudi prvič. Skupaj s
številnimi avtoricami in avtorji iz domačega okolja, ki imajo strokovne kompetence o tematikah, ki jih obdelujejo smo zbrali v zadnji knjigi strokovna besedila, eseje, fotografsko gradivo ter pogovore o življenju in delu tega pomembnega Domžalčana. Ob tem smo predstavili številne in obsežne segmente časa, v katerem je zaznamoval naš kraj. dobili smo eno najbolj celostnih in obsežnih raziskav in orisov naše preteklosti – ta sega od začetka do srede 20. stoletja, ki ga je tako močno zaznamovala prezenca dolgoletnega dušnega pastirja na Goričici.

KNJIGA, KI NE SME MANJKATI V NOBENEM DOMŽALSKEM DOMU!

>>>NAROČILNICA 

Naročilnico pošljite/prinesite na naslov :
Kulturni dom Franca Bernika Domžale
Ljubljanska cesta 61 
1230 Domžale

ali izpolnjeno naročilnico pošljite na e-naslov: blagajna@kd-domzale.si.>>>Dostop do knjige ZGODOVINA FARE DOMŽALE 1

 
Julij 2024
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31