Pedagoški program

VODEN OGLED (tudi virtualna različica)
Vodstvo po stalni razstavi 300 let slamnikarstva na Domžalskem, z možnostjo prikaza pletenja kit iz slame in šivanja slamnika oz. delavnice pletenja kit iz slame.
45-60 min / vse starosti / 1,50-4,00 €


SLAMNIKARSKA ZGODBA / pripovedna predstava s kamišibajem in glasbo (NOVO!)
Z deklico Nežko in njeno prijateljico kačo Slamko vas vabimo na potovanje v preteklost, ko boste skupaj odkrivali skrivnosti domžalskih slamnikov. Namenjena je vsem, ki želijo skozi igrivo zgodbo in glasbo spoznavati slamnikarsko dediščino, ki je zaznamovala naše mesto.
produkcija: Kulturni dom Franca Bernika Domžale / idejna zasnova: Katarina Rus Krušelj / zgodba: Barbara Zonta / ilustracije:  Anja Jesenovec / igra in pripoveduje: Barbara Zonta / glasbeni aranžma in izvedba: Tomaž Marič / 30 min / VVZ, OŠ 1 / zakup predstave 290 eur (predstava je prilagojena tudi za gostovanja; v primeru izvedbe v muzeju po predstavi nudimo brezplačen voden ogled muzeja) / minimalno 70 udeležencev


MOJ PRVI SLAMNIK
Tematsko vodstvo po muzeju s predstavitvijo pripomočkov za izdelavo slamnikov (+ učni listi). Program je namenjen najmlajšim in prvi seznanitvi z zgodovino slamnikarstva na Domžalskem. Mladi obiskovalci skozi ilustracije doživijo utrip življenja nekdanjih domžalskih slamnikarjev. Otroci spoznajo osnovne materiale in predmete, ki so potrebni za izdelavo slamnikov. Program zaključimo ob ilustracijah s slikovnimi ugankami.  Povezava s cilji iz kurikuluma za vrtce: Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo; razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta zunaj domačega okolja; spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost, pozneje pa tudi značilnosti širšega okolja; dojema trajanje časa in pridobiva izkušnje o hitrosti spreminjanja in zgodovinskih spremembah.
40-50 minut / VVZ / 2,50 €


KAKO SO SLAMNIKI NAŠLI DOMŽALE?
Tematsko vodstvo po muzeju z razlago postopkov pridobivanja slame, pletenja kit in šivanja slamnikov (+ učni listi). Mladi obiskovalci skozi ilustracije doživijo utrip življenja nekdanjih domžalskih slamnikarjev. Ogledajo in tipajo šope slame, slamnate kite in različne slamnike, ki jih pred ogledalom pomerjajo. Predmeti so povezani z zgodbami, ki jim predstavijo postopke pridobivanja slame, pletenja slamnatih kit in šivanja slamnikov. Program zaključimo s slikovnimi ugankami ter z odgovorom na naslovno vprašanje. Povezava z učnim načrtom: Učenci znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju in vedo, da je bilo življenje ljudi v preteklosti drugačno; spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes; poznajo pomen dediščine; znajo časovno opredeliti dogodke in pojave; poznajo nekaj dejstev in podatkov iz lokalne preteklosti in jih časovno razvrščajo.
50-60 min / OŠ 1 / 2,50 €


OD SLAME DO SLAMNIKA
Spoznavanje razvoja slamnikarstva preko dveh zanimivih zgodb in doživljajsko-ustvarjalna delavnica s pletenjem kite iz slame (+ učni listi). Danes slamnikarski muzej hrani zbirko več kot 700 slamnikov in različnih predmetov, ki so bili potrebni za njihovo izdelovanje. Učenci razvoj slamnikarstva spoznajo preko dveh zgodb, ki jih pripovedujeta pletica slamnatih kit in Franc Bernik v svoji kroniki. Pridobljeno znanje sproti beležijo na učne liste. Naučijo se plesti kito, ki jo na koncu spnejo v lično zapestnico. Povezava z učnim načrtom: Učenci spoznavajo življenje ljudi v preteklosti (zlasti v domači pokrajini) in ga primerjajo z današnjim življenjem; spoznavajo slovensko kulturno dediščino in razvijajo zavest o narodni identiteti in državni pripadnosti; spoznavajo načine življenja danes in v preteklosti; razvijajo pozitiven odnos do naravne in kulturne dediščine.
60-70 minut / OŠ 2 / 3 €


300 LET SLAMNIKARSTVA NA DOMŽALSKEM
Voden ogled po muzeju s predstavitvijo zgodovine slamnikarstva in doživljajsko-ustvarjalna delavnica s pletenjem kite iz slame (+ učni listi). Učenci ob vodenem ogledu spoznajo zgodovino slamnikarstva od prvih začetkov pred več kot 300 leti pa do konca obratovanja tovarne Univerzale, ki je zadnja še izdelovala slamnike. Stopajo po stopinjah radovednega mladega raziskovalca, ki na svoji poti spozna postopke priprave slame, pletenja kit in izdelave slamnikov. Po vodenem ogledu se preizkusijo v pletenju slamnatih kit, iz katerih si izdelajo ličen spominek ali zapestnico. Povezava z učnim načrtom: Učenci razvijajo spretnosti časovne in prostorske predstavljivosti; izgrajujejo, ob izgrajevanju, poglabljanju in razširjanju znanja iz slovenske zgodovine razvijajo zavest o narodni identiteti in državni pripadnosti; na primerih iz krajevne zgodovine znajo presojati pomen ohranjanja in varovanja kulturne dediščine ter razviti odgovoren odnos do okolja; ocenijo pomen knjižnic, muzejev in arhivov.
70-80 min / OŠ 3 / 3 €


ZLATA DOBA IN ZATON SLAMNIKARSTVA
Voden ogled po muzeju z vsebinskimi poudarki na naslovni temi in doživljajsko-ustvarjalna delavnica (+ učni listi). Dijaki ob vodenem ogledu spoznajo začetke in razvoj slamnikarstva na Domžalskem ter zlato dobo slamnikarstva v začetku 20. stoletja, ko je na tem območju obratovalo okoli 25 slamnikarskih tovarn in delavnic. Z domžalskimi slamniki so bile pokrite vse potrebe po slamnikih v Avstro-Ogrski monarhiji, izvažali pa so jih tudi v druge evropske države in v Ameriko. V najboljših letih je tukajšnja slamnikarska industrija izdelala več kot milijon slamnikov na leto. Po prvi svetovni vojni so nove politične in gospodarske razmere povzročile propadanje slamnikarskih tovarn, na temeljih propadajoče slamnikarske industrije in obrti pa so se razvile nove industrijske in obrtne panoge, ki so povzročile hiter razvoj Domžal. Po vodenem ogledu se dijaki preizkusijo v pletenju slamnatih kit, iz katerih si izdelajo ličen spominek ali zapestnico. Povezava z učnim načrtom: Dijaki razložijo in ocenijo človeško delovanje v preteklosti in sedanjosti; raziščejo zgodovinske pojave in procese s perspektive dobe, v kateri so se pojavili oz. odvijali ter z današnje perspektive; razlikujejo vzroke, povode in posledice ter ugotavljajo soodvisnost različnih pojavov in procesov, kontinuitete in sprememb v razvoju; razložijo in ocenijo vplive evropskih in svetovnih dogajanj na slovensko zgodovino.
80-90 min / SŠ / 3 €


SPREHOD MED TOVARNAMI SLAMNIKOV V DOMŽALAH (program na prostem)
Pred približno sto leti se je v Domžalah reklo: »Domžale so zrasle na slamnikih!« Vabimo vas na sprehod po mestu z odkrivanjem slamnikarskih tovarn. Nekatere so se ohranile, druge ne, vse pa pripovedujejo zanimive slamnikarske zgodbe. Vas zanima, kje so nekdaj izdelali milijon slamnikov na leto? (+ učni listi)
90 min / OŠ 2 in 3, SŠ / 4 €


      


      

Cene so po osebi, za spremljevalce je vstop prost.
PODROBNEJŠE INFORMACIJE o prijavah in cenah programov si lahko ogledate tukaj.
 
Maj 2024
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31