Najem prostorov

Tomčevo dvorano Kulturnega doma Franca Bernika lahko tudi najamete. Več informacij o tem boste dobili pri Juretu Matičiču preko elektronske pošte jure@kd-domzale.si ali na telefonu 01/722 50 50.

CENIK / UPORABNINA IN STROŠKI STORITEV, VEZANI NA UPORABO PROSTOROV KULTURNEGA DOMA FRANCA BERNIKA DOMŽALE (cene so v EUR in ne vključujejo DDV-ja)


TOMČEVA DVORANAuporaba Tomčeve dvorane (izvedba prireditve, od ene ure pred pričetkom do zaključka) / na uro

112,32 eur

priprava Tomčeve dvorane / na uro

60,54 eur

uporaba Tomčeve dvorane za zaključene skupine (nejavni dogodek) / na uro

99,96 eur

dodatni tehnik (zvok, svetloba) / na uro

22,55 eur

uporaba avle za uporabnika dvorane po prireditvah in stroški storitev / na uro

46,20 eur

izvedba generalke s tehnikom / na uro

40,50 eur

storitev uglasitve klavirja / enota

70,00 eur

testna oz. zaključena filmska projekcija v Tomčevi dvorani (brez stroškov odkupa, najema in avtorskih pravic, npr. projekcija za ekipo, novinarje, post produkcijo) / na uro

40,55 eur

redna filmska projekcija v Tomčevi dvorani (film dostavi najemnik, ki uredi stroške odkupa, avtorske pravice) / na uro

72,62 eur

postavitev koncertne školjke / enota

30,00 eur


Uporaba dvorane vključuje biljetersko in garderobersko službo, enega (1) tehnika za osnovno manipulacijo z zvočno, svetlobno in video tehniko ter dežurnega, ki skrbi za nemoten potek in varnost prireditve. V primeru tehnično zahtevnejših prireditev se dodatni tehnik/i obračuna/jo po urni postavki.
Priporočamo, da se za vstop obiskovalcev v dvorano uporabljajo vstopnice, ki jih pripravimo brez dodatnih stroškov, saj se tako lahko držimo sedežnega reda in izognemo neprijetnostim ob vstopu v dvorano in iskanju prostih sedežev. Z vstopnico se izraža tudi odnos posameznika do prireditve. KDFBD lahko brez dodatnih stroškov poskrbi tudi za prodajo vstopnic preko hišnega programa za prodajo vstopnic, za prodajo preko spleta pa se obračuna provizija, ki je dogovorjena s tehničnim ponudnikom spletne prodaje.

AVLA / PREDDVERJEUporaba avle za uporabnika dvorane po prireditvah in stroški storitev / na uro

46,20 eur


Preddverje je namenjeno uporabi po prireditvah v Tomčevi dvorani, z namenom daljšega druženja, pogostitve/cateringa oz. ob drugih priložnostih. Preddverje je na voljo tudi za samostojno uporabo kot spremljevalni prostor ob porokah in jubilejih v Poročni dvorani oz. Dvorani Acija Bertonclja, s katero upravlja Glasbena šola Domžale.

KINOKLUB / KLUBuporaba kluba (s tehnikom) / na uro56 eur
uporaba kluba (brez tehnika) / na uro
33,50 eur
Jukebox kino (z vključenim filmom) / enota160 eur
Rojstni dan (do 12 otrok, s projekcijo filma) / enota170 eur
Rojstni dan (do 20 otrok, s projekcijo filma) / enota185 eur

Kinoklub je v prvi vrsti namenjen filmskim projekcijam, primeren pa je tudi za izvedbo manjših predstav, koncertov, pogovornih ali literarnih večerov. V prostoru je nameščenih 21 udobnih sedežev, opremljen je s kino projektorjem, izvrstnim zvočnim surround sistemom, osnovnim lučnim parkom in osnovnim ozvočenjem za izvedbo prireditev. Uporaba vključuje enega (1) tehnika ter dežurnega, ki skrbi za nemoten potek in varnost prireditve. Za sestanke, manj zahtevna predavanja in podobne prireditve brez uporabe projektorja, prireditvenih luči in ozvočenja, je mogoča je tudi uporaba kluba brez tehnika.

Rojstnodnevna ponudba je vezana na prostor Kinokluba in vključuje projekcijo izbranega filma ter animacijo udeležencev in izvedbo ustvarjalne delavnice. Največje število udeležencev je 20. Za termin se je potrebno predhodno dogovoriti v upravi KDFBD oz. preko spletnega obrazca.

Jukebox kino je vezan na prostor Kinokluba in vključuje projekcijo izbranega filma za največ 21 obiskovalcev. Za termin se je potrebno predhodno dogovoriti v upravi KDFBD oz. preko spletnega obrazca.

Za opravljene storitve uporabe prostorov Kulturnega doma Franca Bernika Domžale ter druge storitve se obračuna še 22% DDV, razen pri Jukebox kinu ter Rojstnem dnevu, kjer je DDV že vključen v ceno.

Cenik je 25. 8. 2023 potrdil Svet zavoda in se uporablja od 1. 9. 2023 dalje.

direktor
Jure Matičič


CENIK PONUDB KULTURNEGA DOMA FRANCA BERNIKA DOMŽALE
vezanih na uporabo prostorov Menačenkove domačije

Objekt Menačenkove domačije sestavljajo tri enote prostorov:
- nekdanji stanovanjski del, ki je urejen kot kulturnozgodovinski spomenik
- nekdanji gospodarski del objekta, ki je urejen kot razstavni prostor
- podstrešni del celotnega objekta

Nekdanjega stanovanjskega dela, ki ga želimo ohraniti kot kulturno zgodovinski spomenik, zaradi režima varovanja muzejskih predmetov ni mogoče oddati v uporabo zunanjim koristnikom razen v primerih, vezanih na kulturnozgodovinska predavanja in predstavitve za zaključene skupine.

Nekdanji gospodarski del objekta in podstrešje je mogoče oddati zunanjim koristnikom v času, ko ti prostori niso uporabljeni za javni ogled razstav v organizaciji Kulturnega doma Franca Bernika in pod pogojem, da prostori niso uporabljeni v komercialne namene oz. so namenjeni za društvene aktivnosti na področju ustvarjalne kulture oz. kulturne dediščine.


Cene ne vključujejo DDV.

Definicija komercialnega namena: najemnik ob programu, ki se odvija v prostorih Menačenkove domačije obiskovalcem ali udeležencem obračuna svojo storitev ali program.CENIK PONUDB KULTURNEGA DOMA FRANCA BERNIKA DOMŽALE
vezanih na uporabo prostorov Slamnikarskega muzeja

Predmet uporabe in pogoji

V okviru objekta Slamnikarskega muzeja je mogoče za zunanje uporabnike ponuditi osrednji prostor in razstavni prostor (velikosti 12 m x 2 m), pri čemer je ob tem, zaradi režima varovanja muzejski predmetov, mogoče oddati zunanjim koristnikom uporabo prostorov le ob obvezni prisotnosti sodelavca, ki skrbi za varovanje. Prostore je mogoče oddati zunanjim koristnikom v času izven rednega časa odprtosti in v času, ko ti prostori niso uporabljeni za druge javne programe. Uporabnike prostorov se opozori, da so prostori muzeja ob torkih in četrtkih obremenjeni v času med 20. in 22. uro zaradi hrupa in zasedenosti parkirišč ob vajah Godbe Domžale.

Vsebinski kriteriji

V uporabo zunanjim koristnikom se prostore Slamnikarskega muzeja oddaja za srečanja zaključenih skupin, za kulturne dejavnosti, ustvarjalne, humanitarne in izobraževalne dejavnost ter delovanje društev oziroma druge dejavnosti širšega družbenega interesa. 
Prostor se lahko oddaja tudi v komercialne namene, ko uporabnik prostorov v njem izvaja plačljive programe. 
V najem se oddaja lahko tudi prostor za razstavno dejavnost v pritličju, pri čemer si oddajalec pridržuje pravico, da odloči o primernosti vsebine razstave.

Cena najema vključuje:

- prostor,
- dežurno osebo za varovanje muzejskih predmetov in pojasnila organizatorju,
- uporabo sanitarij,
- potrebnih stolov in miz,
- čiščenje po dogodku ter uporabo tehničnih storitev (projektor, ozvočenje), z upravljanjem v lastni režiji naročnika.

V kolikor naročnik želi, lahko koristi tudi plačljivo storitev tehnične službe s strani Kulturnega doma Franca Bernika. V primeru dogodkov, ki vključujejo tudi pogostitev, organizator dogodka sam poskrbi za čiščenje, povezano z gostinskimi storitvami in potrebno opremo.

Cena najema razstavnih prostorov zajema oddajo razstavnega prostora, varovanje v času odprtosti muzeja. Cena ne vključuje postavitve razstave. Razstava se praviloma postavlja in pospravlja ob ponedeljkih, ko muzej ni odprt. 

Pogoji najema

Organizator dogodka mora še isti dan poskrbeti, da odpelje vso dodatno vnešeno opremo; število udeležencev ne sme presegati kapacitete prostora, to je največ 60 udeležencev, v primeru pogostitve pa do 30 udeležencev. V primeru posebnih pogojev (pandemija), se mora organizator ravnati v skladu z navodili in ukrepi. Uporabnik prostora je dolžan tudi poravnati vso nastalo škodo, vključno s poškodbami obiskovalcev, škodo na predmetih in opremi, kar se ugotovi z zapisnikom po dogodku. Uporabnik prostora predhodno dostavi naročilnico s podatki (davčna številka, transakcijski račun, obseg najema, podatke o odgovorni osebi s telefonsko številko). Kulturni dom bo uporabniku prostora poslal e-račun, katerega plačilo je v 30 dneh po izstavitvi.

Kontaktni podatki

O uporabi prostorov lahko dobite informacije po telefonu ali osebno v času uradnih ur v tajništvu Kulturnega doma Franca Bernika in v času odprtosti Slamnikarskega muzeja. 

Cene ne vključujejo DDV.

Praznovanje rojstnega dneva:
- ogled muzeja + delavnica + pogostitev = 9,00 € / na otroka
- ogled muzeja + delavnica = 6,00 € / na otroka

Cena vključuje DDV.

Število udeležencev rojstnodnevnih praznovanj je od najmanj 10, do največ 20.

Cenik je sprejel in potrdil Svet zavoda na svoji 6. seji in velja od 16. oktobra 2020 dalje.

Cveta Zalokar Oražem,
direktorica 
Junij 2024
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
Danes
(0)