Oglaševanje

SPREJEM ZAHVAL

Zahvale in objave v spomin sprejemamo vsak delavnik med 10. in 12. uro, v sredo, 10. julija, in v sredo, 14. avgusta, tudi od 15. do 17. ure osebno v uredništvu (Kulturni dom Franca Bernika Domžale) ali pisno v nabiralnik pri vhodu z zadnje strani oziroma po e-pošti slamnik@kd-domzale.si.

Več informacij lahko dobite na telefonski številki: 01 722 50 50


SPREJEM MALIH OGLASOV

Male oglase sprejemamo vsak delavnik med 10. in 12. uro, v sredo, 10. julija, in v sredo, 14. avgusta, tudi od 15. do 17. ure osebno v uredništvu (Kulturni dom Franca Bernika Domžale) ali pisno v nabiralnik pri vhodu z zadnje strani oziroma po e-pošti slamnik@kd-domzale.si.

Več informacij lahko dobite na telefonski številki: 01 722 50 50
 

TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA

Nataša Gliha
Carniola d.o.o.
Dobrunjska 50
1261 Ljubljana
www.procom.si - profesionalne komunikacije

GSM: 041 654 695, elektronska pošta: carniola1@siol.netCENIK OGLASOV, OBVESTIL, MALIH OGLASOV IN ZAHVAL V GLASILU »SLAMNIK«

KOMERCIALNO PROPAGANDNI OGLASI:


velikost (širina x višina) cena brez DDV
cela stran260 mm x 387 mm1.215,00 €
3/5 strani155 mm x 368 mm740,00 €
1/2 strani260 mm x 176 mm610,00 €
2/5 strani102 mm x 368 mm495,00 €
1/3 strani260 mm x 116 mm ležeča400,00 €
1/3 strani155 mm x 195 mm kompakt400,00 €
1/4 strani 102 mm x 220 mm pokončna325,00 €
1/4 strani260 mm x 86 mm ležeča325,00 €
1/4 strani155 mm x 145 mm kompakt325,00 €
260 mm x 44 mm160,00 €
155 mm x 99 mm245,00 €
155 mm x 70 mm170,00 €
155 mm x 44 mm105,00 €
155 mm x 27 mm65,00 €
102 mm x 99 mm160,00 €
102 mm x 70 mm ***115,00 €
102 mm x 44 mm ***65,00 €
102 mm x 27 mm ***40,00 €
49 mm x 70 mm ***55,00 €
49 mm x 44 mm ***30,00 €
49 mm x 27 mm ***20,00 €
V cenah ni vračunan 22% DDV.

Objava na prvi strani je trikratna osnovni ceni. (*** možnost objave na prvi strani)
Objava na zadnji strani ali po drugi želji naročnika je višja za 10 %.
Dodatni popust za 3 objave (10 %), 4 do 8 objav (15 %), 9 do 12 objav (20 %), 13 do 24 objav (25 %) in za več kot 24 objav (30 %).

Med komercialne oglase sodijo tudi oglasi političnih strank in list, ki niso opredeljeni kot nekomercialna obvestila.

 


NEKOMERCIALNA OBVESTILA:

Med nekomercialna obvestila spadajo objave oglasov, sporočil, obvestil, poročil, razpisov in pozivov ter druga obvestila javnih institucij na lokalni in državni ravni (npr. Upravna enota, Zavod za zaposlovanje, Veterinarska uprava …), katerih ustanoviteljica ni Občina Domžale.

Med nekomercialna obvestila spada tudi objava mesečnih sporočil predstavnikov političnih strank in list, izvoljenih v občinski svet, državni zbor in evropski parlament na območju Občine Domžale (v velikosti 1/6 strani) ter volilnih sporočil ob volitvah in referendumih, po posebnem Ceniku volilnih in referendumskih oglasov. 
Cena nekomercialnih obvestil predstavlja 50 % vrednosti cene komercialnih propagandnih oglasov, oblikovanih glede na velikost porabljenega prostora. Cena izhaja iz ekonomske cene glasila in pokriva vse lastne stroške, povezane z objavo.


CENIK OBJAVE PRISPEVKOV POLITIČNIH STRANK

1/6cena brez DDV: 102,00 €
velikost
širina 128 mm, višina 115 mm
obseg 2.000 znakov*
+ naslov največ 40 znakov (1 vrstica)
+ citat cca 170 znakov

*število znakov s presledki/podrobne informacije v grafični prilogi

Politična stranka oziroma lista lahko zakupi v posamezni številki glasila Slamnik do največ 1/6 strani oglasnega prostora.

Pogoji za objavo in popusti:
Prispevki političnih strank in list bodo objavljeni v glasilu Slamnik na osnovi predhodno poslane naročilnice (najmanj 30 dni pred izidom posamezne številke) in pod pogojem predložitve dokazila o predhodnem plačilu najpozneje do 10 dni pred izidom posamezne številke glasila Slamnik.

Politične stranke in liste lahko predhodno naročijo in plačajo večje število objav svojih prispevkov (od 3 do 24 objav) in s tem uveljavijo dodaten popust, ki je obračunan v enaki višini, kot velja za komercialne propagandne oglase.

Dodatni popust za 3 objave (10 %), 4 do 8 objav (15 %), 9 do 12 objav (20 %) , 13 do 24 objav (25 %).


CENIK VOLILNIH IN REFERENDUMSKIH OGLASOV POLITIČNIH STRANK IN LIST

velikost (širina x višina) cena brez DDV
1/2 strani 260 mm x 182 mm / ležeče305,00 €*
1/2 strani 128 mm x 368 mm / pokončno
305,00 €*
1/4 strani 128 mm x 182 mm162,50 €*
*Pogoji objav se določajo s Pravili o izrabi oglasnega prostora ob volitvah ali referendumih
V cenah ni vračunan 22% DDV.

MALI OGLASI:

velikost

cena brez DDV

do 10 znakov

5,00 €

Vsak nadaljnji znak

0,85 €

Dodatni popust na 3 ali 4 objave (10 %), 5 do 8 objav (15 %) ter 9 ali več objav (25 %).


ZAHVALE IN OSMRTNICE:

velikost

cena brez DDV

84 mm x 104 mm

75,00 €

84 mm x 86 mm

60,00 €

84 mm x 68 mm

50,00 €

V cenah ni vračunan 22% DDV.

Velikost zahvale ali osmrtnice je lahko večja od navedenih, vendar le kot seštevek razpisanih višin ali širin. Cena zahvale ali osmrtnice se temu ustrezno poveča.

Spremembe in dopolnitve Cenika je potrdil Svet zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale in veljajo od 1. maja 2021 oziroma od 5. številke glasila Slamnik dalje.


CENIK VLAGANJA IN DISTRIBUCIJE VLOŽENK V GLASILU SLAMNIK

Strojno/ročno
V časopis se lahko vlaga liste, manjše brošure ali revije.
Vlaganje se izvaja v pregib časopisa.
Možen je raznos po posameznih rajonih.
Naročnik sam izdela materiale za vlaganje in jih po potrditvi uredništva dostavi neposredno vlagatelju.
CENIK STROJNEGA VLAGANJA
DIMENZIJA: najmanjša dimenzija: 120 x 148 mm, največja 289 x 205 mm (bodisi, da je to velikost končnega formata ali večji format, v primeru prepogiba).


CENIK ROČNEGA VLAGANJA

Vloženke, ki jih tehnično ni mogoče vlagati strojno, se vlaga ročno.
Cena ročnega vlaganja je 13,6 % VIŠJA.


KOMERCIALNO OGLAŠEVANJE V KRIŽANKI:

Cena komercialnega oglasa v križanki je 150,00 EUR brez DDV za oglas velikosti 90 x 130 mm in mogoče geslo v križanki (do 12 črk). Oglaševalec prispeva tudi 3 nagrade za izžrebane nagrajence. Žrebanje opravi 3 članska komisija v tajništvu Kulturnega doma, izžrebane nagrajence tajništvo obvesti o nagradah, ki jih prevzamejo neposredno pri oglaševalcu. Oglaševalec tudi ustrezno uredi davčne in finančne zadeve z izžrebanim nagrajencem. 
Julij 2024
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31