Pravila za posamezne volitve

Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) , 6. člena Odloka o izdajanju javnega glasila Slamnik (Uradni vestnik Občine Domžale št. 6/12 in 8/13) je Svet javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale na predlog direktorja Javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale Jureta Matičiča na svoji 6. seji (dopisni) dne 10. 5. 2024 sprejel naslednja

PRAVILA
o izrabi oglasnega prostora javnega glasila Slamnik za predstavitev kandidatov/kandidatk oziroma kandidatnih list ob volitvah v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo, 9. junija 2024

V času volilne kampanje mora javno glasilo Slamnik ob razpisu volitev del prostora nameniti za predstavitev kandidatov in kandidatnih list. Odgovorna urednica mora vsem organizatorjem zagotoviti enake pogoje za objavljanje.

V javnem glasilu Slamnik bo vsem kandidatom oziroma kandidatnim listam, ob volitvah, ki bodo 9. junija 2024, zagotovljena enakopravnost pri objavi volilnih propagandnih sporočil. 
Objava bo omogočena v peti (5.) številki Slamnika, ki bo izšla v četrtek, 30. maja 2024.

Posamezna kandidatna lista ima na voljo objavo enega (1) oglasa, na osnovi sprejetega cenika pa ima na voljo 3 možnosti glede velikosti oglasa:

CENIK VOLILNIH IN REFERENDUMSKIH OGLASOV POLITIČNIH STRANK IN LIST

velikost (širina x višina)

cena brez DDV

1/2 strani 260 mm x 182 mm / ležeče

305,00 evrov

1/2 strani 128 mm x 368 mm / pokončno

305,00 evrov

1/4 strani 128 mm x 182 mm

162,50 evra

V cenah ni vračunan 22% DDV.

Vlogo z naročilnico za objavo oglasnega sporočila, ki določa predvideno velikost in obliko oglasa, morajo oddati pooblaščeni organizatorji volilne kampanje do 23. 5. 2024 do 12. ure na uredništvo javnega glasila Slamnik, in sicer na naslov Kulturni dom Franca Bernika Domžale, Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale (s pripisom Evropske volitve 2024) ali na elektronski naslov urednistvo.slamnik@kd-domzale.si.

Pooblaščeni organizatorji volilne kampanje morajo končno obliko oglasa v izbranem in predpisanem formatu in z obvezno navedbo naročnika oglasa poslati po elektronski pošti na naslov urednistvo.slamnik@kd-domzale.si do 27. 5. 2024 do 12. ure.

O vrstnem redu in mestu objave prispelih oglasov bo glede na velikost in možnosti oblikovanja posamezne strani v glasilu odločala tehnična urednica.

Oglas bo objavljen pod pogojem predložitve dokazila o predhodnem plačilu najpozneje do 27. 5. 2024 do 12. ure.

Pravila bodo objavljena na spletni strani Glasila Slamnik in spletni strani Občine Domžale.

Damjan Habe, l. r.
predsednik Sveta javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale


Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) , 6. člena Odloka o izdajanju javnega glasila »Slamnik« (Uradni vestnik Občine Domžale št. 6/12 in 8/13) ter Pravil glede izrabe prostora v javnem glasilu Slamnik ob volitvah in referendumih (sprejetih na seji Sveta javnega zavoda dne 27.2. 2018) ter Cenika oglasov, obvestil, malih oglasov in zahval v Glasilu Slamnik (sprejetega na seji Sveta javnega zavoda 9. aprila 2021) je Svet javnega zavoda Kulturnega doma Franca Bernika na predlog direktorja Javnega zavoda Kulturnega doma Franca Bernika na svoji 6. seji (dopisni) dne 10. 5. 2024 sprejel naslednja

PRAVILA
o izrabi oglasnega prostora javnega glasila Slamnik ob razpisu posvetovalnih referendumov – evtanazija, preferenčni glas in konoplja, ki bodo dne 9. junija 2024

V času referendumske kampanje mora javno glasilo Slamnik del prostora nameniti za predstavitev oglaševalske vsebine in drugih oblik propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na referendumu.

V javnem glasilu Slamnik bo vsem organizatorjem referendumske kampanje za posvetovalne referendume – evtanazija, preferenčni glas in konoplja, ki bodo v nedeljo, 9. junija 2024 zagotovljena enakopravnost pri predstavitvi oglaševalskih vsebin.

Objava bo omogočena v peti (5.) številki glasila Slamnik, ki bo izšla v četrtek, 30. maja 2024.

V skladu z veljavnim Cenikom imajo zainteresirani oglaševalci na voljo naslednje oblike in velikosti oglasnih sporočil:

velikost (širina x višina)

cena brez DDV

1/2 strani 260 mm x 182 mm / ležeče

305,00 evrov

1/2 strani 128 mm x 368 mm / pokončno

305,00 evrov

1/4 strani 128 mm x 182 mm

162,50 evra

V cenah ni vračunan 22% DDV.

Vlogo za objavo oglasnega sporočila morajo oddati pooblaščeni organizatorji referendumske kampanje do 23. 5. 2024 do 12. ure na uredništvo javnega glasila Slamnik, in sicer na naslov Kulturni dom Franca Bernika Domžale, Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale (s pripisom »Posvetovalni referendumi - evtanazija, preferenčni glas, konoplja «) ali na elektronski naslov urednistvo.slamnik@kd-domzale.si.

Pooblaščeni organizatorji volilne kampanje morajo končno obliko oglasa v izbranem in predpisanem formatu in z obvezno navedbo naročnika oglasa poslati po elektronski pošti na naslov urednistvo.slamnik@kd-domzale.si do 27. 5. 2024 do 12. ure.

O vrstnem redu in mestu objave prispelih oglasov bo glede na velikost in možnosti oblikovanja posamezne strani v glasilu odločala tehnična urednica.

Oglas bo objavljen pod pogojem predložitve dokazila o predhodnem plačilu najpozneje do 27. 5. 2024 do 12. ure.

Pravila bodo objavljena na spletni strani Glasila Slamnik in spletni strani Občine Domžale.

Damjan Habe, l. r.
predsednik Sveta javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale


Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) , 6. člena Odloka o izdajanju javnega glasila Slamnik (Uradni vestnik Občine Domžale št. 6/12 in 8/13) je Svet javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale na predlog direktorja Javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale Jureta Matičiča na svoji 9. seji (korespondenčno) dne 2. 11. 2022 sprejel naslednja

PRAVILA
o izrabi oglasnega prostora javnega glasila Slamnik za predstavitev kandidatov/kandidatk ob lokalnih volitvah župana/županje Občini Domžale (ob morebitnem drugem krogu volitev), ki bodo v nedeljo, 4. decembra 2022

V času volilne kampanje mora javno glasilo Slamnik ob razpisu volitev del prostora nameniti za predstavitev kandidatov in kandidatnih list. Odgovorna urednica mora vsem organizatorjem zagotoviti enake pogoje za objavljanje.

V javnem glasilu Slamnik bo vsem kandidatom za župana/županjo Občine Domžale, ob volitvah, ki bodo 4. december 2022, zagotovljena enakopravnost pri objavi volilnih propagandnih sporočil.
Objava bo omogočena v enajsti (11.) številki Slamnika, ki bo izšla v petek, 25. novembra 2022.

Posamezen kandidat za župana/županjo ima na voljo objavo enega (1) oglasa, na osnovi sprejetega cenika pa ima na voljo 3 možnosti glede velikosti oglasa:

CENIK VOLILNIH IN REFERENDUMSKIH OGLASOV POLITIČNIH STRANK IN LIST

velikost (širina x višina)

cena brez DDV

1/2 strani 260 mm x 182 mm / ležeče

305,00 evrov

1/2 strani 128 mm x 368 mm / pokončno

305,00 evrov

1/4 strani 128 mm x 182 mm

162,50 evra


Vlogo z naročilnico za objavo oglasnega sporočila, ki določa predvideno velikost in obliko oglasa, morajo oddati pooblaščeni organizatorji volilne kampanje do 22. 11. 2022 do 12. ure na uredništvo javnega glasila Slamnik, in sicer na naslov Kulturni dom Franca Bernika Domžale, Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale (s pripisom Lokalne volitve 2022 – drugi krog) ali na elektronski naslov urednistvo.slamnik@kd-domzale.si.

Pooblaščeni organizatorji volilne kampanje morajo končno obliko oglasa v izbranem in predpisanem formatu in z obvezno navedbo naročnika oglasa poslati po elektronski pošti na naslov urednistvo.slamnik@kd-domzale.si do 23. 11. 2022 do 12. ure.

O vrstnem redu in mestu objave prispelih oglasov bo glede na velikost in možnosti oblikovanja posamezne strani v glasilu odločala tehnična urednica.
Oglas bo objavljen pod pogojem predložitve dokazila o predhodnem plačilu najpozneje do 23. 11. 2022 do 12. ure.

Pravila bodo objavljena na spletni strani Občine Domžale ter v deseti številki javnega glasila Slamnik (izid 4. 11. 2022).

Predsednica Sveta javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale
Andreja Pogačnik Jarc, l. r.


Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) , 6. člena Odloka o izdajanju javnega glasila »Slamnik« (Uradni vestnik Občine Domžale št. 6/12 in 8/13) je Svet javnega zavoda Kulturnega doma Franca Bernika na predlog direktorja Javnega zavoda Kulturnega doma Franca Bernika, Jureta Matičiča, na svoji 6. korespondenčni seji dne 24.8.2022 sprejel naslednja

PRAVILA
o izrabi oglasnega prostora javnega glasila Slamnik za predstavitev kandidatov ob Volitvah predsednika Republike Slovenije 2022, ki bodo dne 23. oktobra 2022


V času volilne kampanje mora javno glasilo Slamnik ob razpisu volitev del prostora nameniti za predstavitev predsedniških kandidatov. Odgovorna urednica mora vsem organizatorjem zagotoviti enake pogoje za objavljanje. 

V javnem glasilu Slamnik bo vsem kandidatom na volitvah za predsednika Republike Slovenije, ki bodo 23. oktobra 2022, zagotovljena enakopravnost pri objavi volilnih propagandnih sporočil.

Objava bo omogočena v deveti (9) številki glasila Slamnik, ki bo izšel v četrtek, 29. septembra 2022.

Posamezen kandidat ima na voljo objavo enega (1) oglasa, na osnovi sprejetega cenika pa ima na voljo 3 možnosti glede velikosti oglasa: 

CENIK VOLILNIH IN REFERENDUMSKIH OGLASOV POLITIČNIH STRANK IN LIST

velikost (širina x višina)

cena brez DDV

1/2 strani 260 mm x 182 mm / ležeče

305,00 evrov

1/2 strani 128 mm x 368 mm / pokončno

305,00 evrov

1/4 strani 128 mm x 182 mm

162,50 evra


Vlogo z naročilnico za objavo oglasnega sporočila, ki določa predvideno velikost in obliko oglasa, morajo oddati pooblaščeni organizatorji volilne kampanje do 15. 9. 2022 do 12. ure na uredništvo javnega glasila Slamnik, in sicer na naslov Kulturni dom Franca Bernika Domžale, Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale (s pripisom »Volitve predsednika RS 2022«) ali na elektronski naslov urednistvo.slamnik@kd-domzale.si .

Pooblaščeni organizatorji volilne kampanje morajo končno obliko oglasa v izbranem in predpisanem formatu in z obvezno navedbo naročnika oglasa poslati po elektronski pošti na naslov urednistvo.slamnik@kd-domzale.si do 26. 9. 2022 do 12. ure.
O vrstnem redu in mestu objave prispelih oglasov bo glede na velikost in možnosti oblikovanja posamezne strani v glasilu odločala tehnična urednica.
Oglas bo objavljen pod pogojem predložitve dokazila o predhodnem plačilu najpozneje do 23. 9. 2022.
Pravila bodo objavljena na spletni strani Občine Domžale ter v osmi številki javnega glasila Slamnik (izid 26. 8. 2022).

Predsednica Sveta javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale
Andreja Pogačnik Jarc, l. r.


Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) , 6. člena Odloka o izdajanju javnega glasila Slamnik (Uradni vestnik Občine Domžale št. 6/12 in 8/13) je Svet javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale na predlog direktorja Javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale Jureta Matičiča na svoji 8. seji (korespondenčno) dne 16. 9. 2022 sprejel naslednja

PRAVILA
o izrabi oglasnega prostora javnega glasila Slamnik za predstavitev kandidatov/kandidatk ob lokalnih volitvah župana/županje in članov/članic občinskega sveta v Občini Domžale, ki bodo v nedeljo, 20. novembra 2022

V času volilne kampanje mora javno glasilo Slamnik ob razpisu volitev del prostora nameniti za predstavitev kandidatov in kandidatnih list. Odgovorna urednica mora vsem organizatorjem zagotoviti enake pogoje za objavljanje.

V javnem glasilu Slamnik bo vsem kandidatom za župana/županjo oziroma kandidatnim

listam na volitvah za člane/članice občinskega sveta Občine, ki bodo 20. novembra 2022, zagotovljena enakopravnost pri objavi volilnih propagandnih sporočil.

Objava bo omogočena v deseti (10.) številki Slamnika, ki bo izšla v petek, 4. novembra 2022.

Posamezen kandidat za župana/županjo ter posamezna kandidatna lista ima na voljo objavo enega (1) oglasa, na osnovi sprejetega cenika pa ima na voljo 3 možnosti glede velikosti oglasa: 

velikost (širina x višina)

cena brez DDV

1/2 strani 260 mm x 182 mm / ležeče

305,00 evrov

1/2 strani 128 mm x 368 mm / pokončno

305,00 evrov

1/4 strani 128 mm x 182 mm

162,50 evra


Vlogo z naročilnico za objavo oglasnega sporočila, ki določa predvideno velikost in obliko oglasa, morajo oddati pooblaščeni organizatorji volilne kampanje do 21. 10. 2022 do 12. ure na uredništvo javnega glasila Slamnik, in sicer na naslov Kulturni dom Franca Bernika Domžale, Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale (s pripisom Lokalne volitve 2022) ali na elektronski naslov urednistvo.slamnik@kd-domzale.si.

Pooblaščeni organizatorji volilne kampanje morajo končno obliko oglasa v izbranem in predpisanem formatu in z obvezno navedbo naročnika oglasa poslati po elektronski pošti na naslov urednistvo.slamnik@kd-domzale.si do 2. 11. 2022 do 12. ure.
O vrstnem redu in mestu objave prispelih oglasov bo glede na velikost in možnosti oblikovanja posamezne strani v glasilu odločala tehnična urednica.

Oglas bo objavljen pod pogojem predložitve dokazila o predhodnem plačilu najpozneje do 27. 10. 2022 do 12. ure.

Pravila bodo objavljena na spletni strani Občine Domžale ter v deveti številki javnega glasila Slamnik (izid 29. 9. 2022).

Predsednica Sveta javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale

Andreja Pogačnik Jarc, l. r.
 
Junij 2024
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30